Följ oss på Facebook

Vi finns även på FACEBOOK men innan du hoppar in där så läs vår policy så du håller dig inom dessa ramar.

För att bibehålla kursen så ska vi hålla denna kampanj opolitisk och icke partibunden. Alla partipolitiska påhopp, rasistiska tillmälen och andra intresseinlägg kommer att rensas bort. Vi bör hålla våra kommentarer till att gälla denna beredning och konsekvenserna för vår fordonshobby, så att politiskt käbbel inte söndrar oss. Alla oavsett politisk åsikt, ras, sexuell identitet och religion skall kunna vara med i denna kampanj.

Vårt gemensamma mål är att stoppa förslaget i dess linda och få det omarbetat så att det är logiskt och demokratisk genomförbart utan att drabba hela fordonshobbyn.

Låt oss därför använda följande princip:

Så länge banden som knyter oss samman är starkare än de som kan dra oss isär är allt väl.

Tack!